Obinna Boy Baby Name

Cool facts about baby boy name Obinna

How popular is Obinna as a baby boys name?

YearPlace BabyBoys PlaceRank
2019USA 11 7454
2018USA 18 5216
2017USA 12 6949
2016USA 18 5235
2016England and Wales 8 2556
2016Northern Ireland 1 1424
2015USA 17 5421
2015England and Wales 4 3908
2010USA 19 4975
2010England and Wales 10 2036
2010Alberta 3 910
2005USA 18 4769
2005England and Wales 4 3208
2005Alberta 1 1439
2000USA 25 3386
2000England and Wales 4 2501
2000Alberta 1 1185
1995USA 26 2820
1990USA 19 3270
1985USA 15 3168
1985Scotland 1 513
1980USA 5 6982

Here are the baby name stats for Raizo