Dolly Girl Baby Name

Cool facts about baby girl name Dolly

How popular is Dolly as a baby girls name?

YearPlace BabyGirls PlaceRank
2019USA 53 3039
2018USA 53 3044
2017USA 49 3231
2016USA 41 3706
2016England and Wales 159 310
2016Northern Ireland 3 480
2015USA 30 4601
2015England and Wales 194 258
2015Northern Ireland 1 1016
2010USA 26 5277
2010England and Wales 56 664
2005USA 18 6612
2005England and Wales 20 1200
2000USA 17 6277
2000England and Wales 5 2746
2000Scotland 1 1162
1995USA 27 3907
1990USA 41 2817
1990Alberta 2 876
1985USA 48 2182
1980USA 72 1612
1980Ontario 5 921
1975USA 92 1242
1975Scotland 1 825
1970USA 115 1062
1965USA 155 791
1960USA 184 754
1955USA 240 595
1950USA 263 497
1945USA 221 485
1940USA 271 416
1935USA 335 349
1935Ontario 9 290
1930USA 387 331
1925USA 388 341
1920USA 348 353
1920Ontario 7 356
1915USA 287 352
1910USA 133 343
1905USA 102 334
1900USA 94 341
1895USA 70 343
1890USA 57 338
1885USA 44 303
1880USA 21 355

Here are the baby name stats for Ciara?